Sted: Altevann                   Dato: 24.08.2008
Premie: 1VK                       Dommer: Sigmund nyborg/Frank Øwrewall
Mot Ess. Dreng tar klart føringen og settes over Ess som ikke holder klassenivå. Mot Irsko: Begge går meget godt, men Irsko har føringen. Mot Fax: Veksler om føringen og settes likt. Mot Tromsoe: Begge går meget godt, og Tromsoe settes hårfint foran. Mot Roya: Dreng tar straks føringen. Arbeider intenst i kjerr der det letter 2 ryper. Fører trår senere opp 2 nye ryper. Finnes i stilfull stand. Reiser kontant rype, og Dreng er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Dreng over Roya som utgår. Mot Irsko: Dreng vinner slippet. Tildeles idag 1VK og blir Nord-norsk mester 2008.
Tid: 65
Karakterer: 5,5,5,6,4,4,4

(Nordnorsk mesterskap hvor Dreng var eneste premierte i finalen)

 

Sted: Børselv Dato: 10.03.2007  
Premie: 1VK Dommer: Ole Klingan/Iver Melby
Mot Nieida: Begge går meget godt med Nieida som den førende. Nieida over Dreng. Mot Tønder: Begge går meget godt med Dreng som den førende. Stand på Dreng. Tønder sekunderer. Når fører kommer til reiser Dreng djervt og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Apport ok. Dreng over Tønder. Mot Star: Dreng tar føringen og vinner slippet. Dreng over Star. Finaleslipp mot Pan: Dreng tar straks føringen og vinner slippet. Tildeles i dag 1. premie VK m/CK.
Tid:
Karakterer: 5,5,5,6,4,4,4

 

Sted: Sennalandet Dato: 14.10.2006  
Premie: 1AK Dommer: Leif Gunnar Mortensen
Dreng søker i meget stor fart, lett fin stil. Får med seg mye terreng. Senere jakter Dreng erfarent i tett vegetasjon. Stand – går villig fram på ordre og rype letter presist foran. Det skytes og Dreng er komplett rolig. Senere blir Dreng borte i tett bjørkeskog. Finnes i stand sammen med makker. Når fører kommer til letter rype presist foran og det skytes og Dreng er komplett rolig. Fortsetter dagen ut sitt glimrende søk og tildeles 1. pr. AK. Apportbevis fremlagt
Tid: 60
Karakterer: 5,5,5,6,4,4,4

 

Sted: Tromsø                Dato: 05.03.2005
Premie:  1.UK                Dommer: Andreas Bjørn
I svak vind starter Dreng i god fart, fin stil og aksjon. God kontakt med fører. Senere jakter Dreng meget godt. Finnes i stand, reiser villig og presist rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder bra. Senere kommer rype fra område Dreng befinner seg. Fortsetter senere sitt meget gode søk. Tildeles en velfortjent 1. pr. UK
Tid: 60
Karakterer: 5,5,5,6,4,4,4

 

Sted: Dividalen Dato: 23.09.2006  
Premie: 2AK Dommer: Per Anton Berg
Dreng går et utmerket søk i stor fart, flott stil og i god kontakt med fører. Det er skiftende vindretninger som Dreng mestrer utmerket. Får mye terreng med seg. Noen markeringer som løses greit. Fortsetter sitt meget gode søk ut dagen. Stand, går villig fram på kommando uten resultat. Senere støkk. Rolig. Stand der kull nylig har lettet, utreder. Senere stand, ryper letter og Dreng er helt rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt. En meget god hund som får 2. pr. AK.
Tid: 110
Karakterer: 6,5,6,IB,4,4,4

 (Skogsfuglprøve i Dividalen hvor Dreng var eneste premierte på hele helga)